Løbsinformation Silkeborg

73K – med start Silkeborg fra kl.10.00

Herrer og damer senior K1

Herrer og damer senior K2

Herrer og damer U18 K1

Herrer og damer U18 K2

Mix K2

 

Udlevering af bådnumre

Finder sted fra Søsportens Hus (Sølystvej 109, 8600 Silkeborg)
fredag kl. 18.00-21.00 og lørdag kl. 7.30-9.00.

 

Parkering ved Sølystparken

Kom i god tid, så vi undgår den værste trængsel.

Sølystparken: (Sølystvej 109, Silkeborg)

Det er muligt at parkere langs Sølystvej i de markerede båse. Husk at vise hensyn til beboerne på vejen.
Alle bådtrailere henvises til Sølystparken.

Bådtrailere kan køres ind på græsarealet. Biler må ikke parkeres i Sølystparken.

 

Parkering foran Jyske bank

Denne plads vil blive afspærret og kan kun benyttes til af- og pålæsning af kajakker.

Når kajakker er blevet aflæsset henvises til parkering af hjælper- og tilskuerbiler, på resten af parkeringspladserne rundt om kommunen, bemærk de gældende regler for parkering på disse pladser.

Udslusning

Alle både skal være igennem udslusningen som kan ske fra tre steder – Kvickly, Søparken, Sølystvej samt ved Jyske Bank.
Ved udslusningen tjekkes svømmevest og bådnummer.
Udslusning skal ske mellem 8.30 -9.45.
Er man startet uden at ha’ været gennem udslusningen vil dette medføre en tidsstraf.

 

Starten

Der er samlet start for alle klasser kl. 10.00 – startområdet er placeret i Silkeborg Langsø – midter bassin – ud for Silkeborg Rådhus. Startlinjen er markeret med to orange bøjer.
Alle roere skal være bag startlinien senest 5 minutter før start og følge starterens komando.

Eventuelle tyvstarter eller advarsler vil medføre tidsstraf på 2 min.

Al opvarmning skal foregå i søens nordre del – op mod Sølyst Parken.

 

Ruten rundt i Silkeborg Langsø

Start foran Silkeborg kommune, løbet starter mod vest, dvs. modsat retning af Randers, roerne vil blive ført ned i den modsatte ende af det midterste bassin af Silkeborg Langsø.
I bunden af det midterste vil der være en vending bestående af 5 orange bøjer.
Her fra vil ruten forsætte tilbage over Langsøen og under Viborg broen mod Randers.

Silkeborg kort