Løbsregulativ MTB

mtb-code-level1-223L

1 Man skal være mindst 15 år for at deltage

2 Al deltagelse sker på eget ansvar og arrangørerne kan ikke stilles til ansvar for eventuelle personskader eller skader på materiel i forbindelse med løbet.

3 Det er deltagerens eget ansvar at sætte sig ind i regler og ruter inden løbet.

4 Ruten skal følges og det er deltagerens ansvar at følge den markerede rute.

5 Det er ikke tilladt at cykle på hike and bike passagerne.

6 Cykelhjelm er påbudt under hele løbet.

7 Det er tilladt at anvende en E-bike.  

8 Udleveret nummer skal monteres synligt foran på styret.

9 Der må ikke smides affald eller efterlades udstyr på ruten.

10 Hvis du/I udgår, så meld det så hurtigt som muligt til sekretariatet ved start/mål, til en hjælper på ruten eller ring til nødnummeret der er printet på dit startnummer.

11 Sidste rytter skal være i mål i Randers senest kl. 20.00.

12 I tilfælde af usædvanlig vejr, tordenvejr eller andre force majeure situationer forbeholder arrangørerne sig ret til at aflyse stævnet af sikkerhedsmæssige årsager.

13 Færdselsregler skal overholdes. På ruten vil der være andre gæster som har lige så meget ret til stierne som du har. Kør forsigtigt, nedsæt hastigheden og vær høflig når du møder andre på ruten.

14 Vis hensyn til naturen og de private lodsejere og træn IKKE på ruten inden løbet.

14 Vi anbefaler dog, at du har 112 appen installeret på din telefon, i tilfælde af voldsommere uheld (Den er helt gratis!).  

15 Overtrædelse af reglementet kan medføre diskvalifikation.