Arrangør & Partnere

Arrangørerne bag det ny Tour de Gudenaa.

Dansk Kano og Kajak Forbund har igen påtaget sig ansvaret for Tour de Gudenå. I 2017 består organisationen af 3 teams:
– Sport (faciliteter i Silkeborg, Ans, Tange og Randers, officials, tilmeldinger) – teamleder Ole Tikjøb
– Service & side events (Visit Silkeborg + Randers, VIP, publikum, events) – Peter Nyegaard Jensen
– Drift & synlighed (økonomi, markedsføring, presse, kommuner) – teamleder Christian Jacobsen

 

De tre teamledere udgør organisationskomiteen, som refererer til DKF’s bestyrelse.

Silkeborg Kajakklub, Ans Idrætsforening, Tange Roklub og Gudenå Kajakklub varetager alle opgaver i deres respektive områder.

Partnerne bag det ny Tour de Gudenaa.

Randers Kommune støtter TdG og indgår med en repræsentant i strategiske ledelse af arrangementet.

Silkeborg Kommune støtter TdG og indgår med en repræsentant i strategiske ledelse af arrangementet.

Samarbejdspartnere bag det ny Tour de Gudenaa.

Craft levere præmier hjælper beklædning og deltager T-shirt.

Tangeværket – Gudenaacentralen støtter med logistik i Tange og står for opførelser af broer og befæstning, og for en del af præmierne.