Løbsinformation Ans

42K med start i Ans

Med starttider kl. 10.00, 10.20 og 10.40 – se mere LINK

BEMÆRK: 11:45 Forventet første senior K2 på 70 km.

 

Udlevering af bådnumre

Bådnumre til 42K, der ikke er afhentet i Silkeborg fredag, vil blive udleveret fra Ans IF Søsport klubhus, Søgade 25, 8643  Ans by fra kl. 7.30 – 9.00.

 

Starten i Ans

Udslusning åbner kl. 9.30. Alle skal være igennem udslusningen senest 15 min før respektive start, og bag startlinjen 5 minutter før start. Venligst giv plads til de første startgrupper ved udslusningen.

Er man startet og ikke har været gennem udslusningen vil dette medføre en tidsstraf.

Startområdet er placeret i Tange Sø ud for udslusningen.

Alle skal være igennem udslusningen senest 15 min før respektive start, og bag startlinjen 5 minutter før start. Venligst giv plads til de første startgrupper ved udslusningen.

Eventuelle tyvstarter eller advarsler vil medføre tidsstraf på 2 min.

Al opvarmning skal foregå bag startlinien.

 

Banen for 42K

er 42 km og de første 5 km foregår på Tange Sø frem til overbæringen ved Tange Værket. De første 5 km på Tange Sø skal passeres mellem udlagte sikkerhedsbåde og østre/vestre bred frem til overbæringen/stafet skifte ved Tangeværket.

Efter overbæring følges gudenåløbet frem til målet i Randers.

   Microsoft Word - TDG kortudsnit (1)

Ans Map