Løbsregulativ – slalom

Workshop og DM i Kajakslalom  – Bane og regler

Du kan stille op i følgende klasser.

 • C1 – Herrer
 • C1 – Damer
 • K1 – Herrer
 • K1 -Damer
 • K1- U18 Herrer
 • K1 – U18 Damer
 • K1 – Team race (3 personers hold)

Ved under 4 tilmeldte i en klasse, kan klassen aflyses, hvis det bestemmes af arrangørerne.

 

Banen

Banen er knap 180 meter i fugleflugts line.

Der er 12 porte, heraf 8 medstrøms markeret med grønne striber, og 4 modstrøms markeret med røde striber.

Banen starter ved vejbroen og slutter ved passage af fodgængerbroen (som er mållinie).

Portene er ikke nummererede, men der skulle ikke være mulighed for at tage fejl af rækkefølge, da de alle kommer efter hinanden nedstrøms.

 

Sikkerhed

Det vil være en sikkerhedsbriefing til deltagermødet. Alle deltagere må kende til basal whitewater sikkerhed og have prøvet at svømme og blive reddet i whitewater.

Dette kan læres på workshops om lørdagen og eller umiddelbart før konkurrence efter aftale.

 

Udstyr

Udstyr medbringes selv eller kan lånes af arrangøren efter aftale.

Alle deltagere skal have:

 • Kajak
 • Pagaj
 • Svømmevest
 • Hjelm
 • Spraydeck

Arrangøren kan nægte deltagere start hvis ikke udstyret lever op til godkendte standarder.

 

Regler

Passage af port og mållinje:
En port er passeret når hele hovedet og en del af båden samtidig passerer portlinjen i den rigtige retning.  Portlinjen defineres som linjen imellem enderne af de to port stænger.

En port er ikke manglende før passage af en af de efterfølgende porte er påbegyndt. Passage af en port er påbegyndt hvis porten rammes, eller deltagerens hoved passerer portlinjen.

Ved passage af port og mållinje skal hovedet være over vandet og deltageren sidde i kajakken. Grønlænder vending er tilladt, men forlades båden diskvalificeres løbet.

 

Strafsekunder gives som følger:
2 sekunder for at røre porten med hoved, krop, paddel eller anden del af deltager eller udstyr. Der gives ikke yderlige straf for at ramme den samme port 2 eller flere gange.

50 sekunder for at mangelfuld eller ulovling passage af en port (f.eks. medstrøms i stedet for modstrøms passage). Misses en port bortfalder evt. straf for at røre porten, så 50 sekunder er maks. Straf per port.

 

Banedommere:

Deltagerne skiftes til at fungere som banedommere. Der vil være behov for 5 banedommere. 1 der fungerer som starter. En der flager for passage af mållinie. 3 der fungerer som portdommere og sikkerhed.

Banedommere markerer med 1 hævet arm for passage en port og 2 for passage med berøring og 2 hævede arme krydset over hovedet for manglende passage.

 

Dommerbord:
Dommerbordet bemandes af 2 personer. 1 er tidtager og portdommer obervatør. 1 fører protokol.

 

Protokol:

Protokollen udfyldes som vist nedenfor. Protokolføreren skriver straffen for hver port 0 for reglementeret passage, 2 for passage med berøring og 50 for manglende passage.

 

Deltager P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 I alt Tid Resultat
Jens Olsen 0 0 0 2 0 50 0 0 2 2 0 0 56 1:09 2:05

 

Banetiden noteres, straffen summeres og resultatet noteres.

 

Klage og appel:

Alle protester afgøres af dommerbordet. Husk det for sjov.