Løbsregulativ – distancer

Nedenstående retningslinjer er gældende for hele løbet – retningslinjer gældende for henholdsvis Silkeborg, Ans, Tange, Langå og Randers kan findes under siderne med løbsinformation.

Banen 25K

Er 25 km lang og foregår på Gudenaaen nedstrøms. Der er mulighed for at holde pause i Langå.

Banen 44K

er 44 km og de første 5 km foregår på Tange Sø frem til overbæringen ved Tange Værket. De første 5 km på Tange Sø skal passeres mellem udlagte sikkerhedsbåde og vestre bred frem til overbæringen ved Tangeværket.

Efter overbæring følges gudenåløbet frem til målet i Randers.

Banen 72K

er 72 km lang, og starter ved Andetorvet, Ansvej i Silkeborg – derefter følges Silkeborg Langsø nordre del frem til indsejlingen til Gudenåløbet ved Århusvejen. Videre følges gudenåløbet frem mod Tange Sø og Tange Sø passeres mellem udlagte sikkerhedsbåde (markeret med røde flag) og østre bred.

Efter overbæring skifte følges gudenåløbet frem til målet i Randers.

Frivillige Pitstop

Det er tilladt at holde frivillige pitstop undervejs – der er dog udlagt to steder h.h.v ved Tange Værket og i Langå, hvor der tilbydes forplejning i form af forskellige forfriskninger.

Sidste pitstop i Langå skal være afsluttet senest kl. 16.00, hvor efter roerene vil blive taget ud af løbet.

Sikkerhed

Brug af redningsvest er obligatorisk og roerne skal være iført redningsvest.

Motorbåde vil være udlagt ved starten både i Silkeborg og Ans derudover vil der være placeret sikkerhedsbåde på både Silkeborg Lang Sø og Tange Sø.

Motorbåd følger sidste roer frem til Tange og igen fra Langå til målet i Randers.

Sikkerhedsbåde vil være i mobil kontakt med stævneledelsen.

Roere som udgår undervejs skal snarest meddele dette til stævneledelsen og dette sker ved at aflevere sit bådnummer – der vil være officials ved kontrolpunkter undervejs og ved overbæringen i Tange samt i Langå.

Bådnumre: Skal være synlige og været placeret på båden i opret stående stilling.

Rygnumre: Skal være synlige og været påsat på roerens ryg i K2 – på bageste roer.

Udgåede både

Bådnummeret skal afleveres på de respektive basesteder – evt. i forplejningsområdet.
I Randers kan udgåede numre afleveres i dommervognen.

Assistance/pace

Det vil være tilladt at tage pace (hænge på bølge) på alle både og klasser som deltager i løbet.

At tage pace på andre både som ikke er med i løbet vil medføre tidstillæg/diskvalifikation.

Bådkontrol

Ved udslusningen gennemføres en screening af bådtype. I tvivlstilfælde kan der ved løbets afslutning udføres en mere grundig bådkontrol. Bådtypebestemmelse har til formål at sikre korrekt indplacering på resultatlisten.